NIE – co to je a proč je důležité ho mít?


Pokud jen trochu uvažujete o tom, že si koupíte nemovitost ve Španělsku a začnete si na toto téma shánět informace, bude na vás NIE vyskakovat časem snad i z ledničky

Pojďme si to tedy shrnout…

NIE je zkratka pro „Número de Identificación de Extranjero“, což v překladu znamená „Identifikační číslo cizince“. Jedná se o unikátní identifikační číslo, které je přiděleno cizincům žijícím nebo pracujícím ve Španělsku. Skládá se z počátečního písmene „X“ nebo „Y“, sedmi číslic a ověřovacího písmene na konci. Toto číslo je nezbytné pro mnoho transakcí a administrativních úkonů v zemi. Bez tohoto čísla se může setkat s řadou obtíží.

Kdy budete NIE potřebovat?

1. Práce: Většina zaměstnavatelů vyžaduje NIE jako součást procesu zaměstnání pro cizince.

2. Bankovnictví: Většina bankovních ústavů ho vyžaduje pro otevření bankovního účtu.

3. Nemovitosti: Při koupi nebo pronájmu nemovitosti ve Španělsku je NIE nezbytné.

4. Zdravotní péče: Pro některé formy zdravotní péče může být vyžadováno NIE.

5. Získání „empadronamiento“: Jedná se o přihlášení k trvalému pobytu, které probíhá za velice podobných podmínek jako v České republice.

Jak získat NIE?

Proces získání NIE se může pro cizince zdát trochu složitý, ale s dostatečnou přípravou ho lze zvládnout snadno. Zde je krok za krokem, jak NIE získat: 1. Vyplnění formuláře: Začněte tím, že si stáhnete a vyplníte formulář EX-15, který slouží k žádosti o NIE.

2. Dokumenty: K formuláři EX-15 (žádosti) budete muset přiložit kopie vašeho pasu/ OP (originál mít s sebou) a dokladu o zaplacení správního poplatku.

3. Zaplacení poplatku: Před samotným podáním žádosti je nutné v bance uhradit příslušný poplatek.

4. Návštěva kanceláře pro cizince (Oficina de Extranjeros): S vyplněným formulářem a přiloženými dokumenty se musíte osobně dostavit na příslušný úřad pro cizince.

Po úspěšném dokončení tohoto procesu obdržíte potvrzení o přidělení NIE.

Tipy pro získání NIE:

1. Plánujte včas: Proces získání NIE může trvat několik týdnů, proto je důležité začít s přípravou co nejdříve. Získání termínu na úřadě není občas jednoduché a je potřeba se obrnit trpělivostí.

2. Mějte všechny dokumenty připravené: Ujistěte se, že máte všechny potřebné dokumenty předem připravené, abyste zabránili zbytečným zpožděním. Mějte připravených dostatek kopií požadovaných dokumentů. Na úřadě vám nikdo kopii dokumentů neudělá.

3. Buďte trpěliví: Buďte připraveni i na to, že až přijdete na domluvený termín, může se stát, že budete chvíli čekat.

Dříve bylo možné vyřídit si NIE předem v České republice u španělského zastupitelského úřadu v Praze. Vyřízení trvalo ale mnohem déle než ve Španělsku. To ale již bohužel nelze.

Počítejte s tím, že se základní znalostí španělštiny nebude jednoduché se v této úředničině zorientovat. S trochou trpělivosti to ale zvládnete. Pro toho, kdo ale španělsky neumí, se může stát vyřízení NIE noční můrou. Nezoufejte, samozřejmě existují i firmy, které vám vše na základě plné moci vyřídí. Cena za tuto službu se pohybuje okolo 150 – 200 EUR. Najdou se i tací, kteří vám tuto službu zajistí za menší peníze, ale určitě vám na to nevystaví fakturu, udělají to „na černo“. Firmy si tuto sumu neúčtují pro nic za nic, kromě zajištění termínu na policejní stanici a samotného papírování musí osobně zajít do banky zaplatit správní poplatek a pak s vámi zajdou osobně na domluvenou schůzku, kde vám aktivně asistují a fungují jako překladatel. Vyřízení NIE je dnes možné během jedné návštěvy a pokud půjde vše hladce zabere to cca 15 minut.